Gör ditt båtägande enklare


Min Båthistoria:


Från och med Maj 2013 har jag, Albert, drivit verksamheten Berglunds Båt & Motor AB i Näsviken med adress Forssåvägen 11 e.

Verkstaden med reservdelsförsäljning som ligger i Näsviken industriområde
för nu namnet Berglunds Båt & Motor vidare.

Min yrkeshistoria i båtvärlden: Jag har varit anställd på Berglunds båt sedan 2008
och är den ende som fortfarande är kvar efter ett par ägarbyten. Jag vill tro att
detta beror på mitt intresse för att hålla traktens båtkultur och båttraditioner
vid liv med 2000-talets båtvård. Minst lika viktigt är att ha nöjda kunder som
låter mig underlätta deras båtägande.

Jag har före min anställning på Berglunds båt varit anställd på Utternbåtar där
jag under 7 år fått lära mig plastning, motormontering och båtelektronik. En bra
och allsidig grund.

Jag vill hälsa gamla och nya kunder varmt Välkomna!

Albert Johansson
Tel: 070-235 36 00